AKross Gear CLP 150

AKross Gear CLP 150

AKross Gear CLP 150-Rusiya və idxal olunan sənaye avadanlıqları üçün dişli yağ. Yüksək istilik sabitliyinə malikdir, yorğunluq aşınması zamanı mikropitinqdən etibarlı qorunma təmin edir, suyu ayıra bilir və hava yağlama sisteminə daxil olduqda etibarlı yağ filmini saxlayır.

Düz və əyri silindrik, konik, Şevron, planet dişli ötürücü qutularda, həmçinin sürüşmə və yuvarlanan rulmanların yağlama sirkulyasiya sistemlərində istifadə üçün tövsiyə olunur. Konveyer reduktorları, qarışdırıcılar, ekstruderlər, Fanatlar, preslər, parçalayıcılar, nasoslar kimi orta və yüksək yüklərdə işləyən geniş çeşidli sənaye avadanlıqlarının (mədənçilik, maşınqayırma, metallurgiya, enerji, tikinti, neft və digər sənaye növləri) dişli dişlilərində istifadə üçün uyğundur.və digər ağır yüklü sənaye avadanlığı elementlərində.


Texniki xüsusiyyətlər

Göstəricinin adıMetodlar
testlər
Mənası
Kinematik özlülük 40C, mm2/s-dəГОСТ 33150
Viskozite indeksiГОСТ 2537195
İlə təyin olunan flaş temperaturu
açıq pota, °С
ГОСТ 4333243
Turşu sayı, 1 q yağ üçün MG KohГОСТ 113620,4
Sərtləşmə temperaturu, °СГОСТ 20287-22
Misə aşındırıcı təsir
100 saat ərzində 3c, bal
ГОСТ 2917
Sıxlıq 20C, kq / m3ГОСТ 3900889
94 °С , ml-də köpüklənmə meyliГОСТ 3234420/0
82 °С , ml-də emulsiya xüsusiyyətləriASTM D 140125

Xüsusiyyətlər

SpesifikasiyaMənası
ISO VG150
DIN51517-3(CLP)
ISO12925-1 (CKC /CKD)
ISO6743-6 (CKC/CKD)
AGMA9005-E02
AIST224

Məqalələr

Həcmi Məqalə
20 L AKS0001RED
208 L AKS0002RED

Scroll to Top